Shopper, czyli konsument w aptece

Shopper, czyli konsument w aptece

Perspektywa i nowe możliwości rozumienia zakupów w kanale aptecznym

12:20–12:40

Proces zakupowy w kanale aptecznym rządzi się swoimi prawami. I nie chodzi tu tylko o aspekty legislacyjne. Za zakupami stoją decyzje podejmowane przez kupujących oraz środowisko sklepowe, które na nich oddziałuje. Elementy tej skomplikowanej układanki spróbujemy zrozumieć na bazie wyników z syndykatowego badania Shopper DNA, jakie przeprowadziliśmy dla kanału aptecznego. Opowiemy też o korzyściach dla biznesu, jakie wynikają z analiz procesu zakupowego i łączenia tych danych z danymi sprzedażowymi z aptek, które zbiera PEX PharmaSequence.

 

Prelegenci

  Piotr Sztabiński

  Account Director

  Kantar TNS

  Od 2015 r. Account Director w Kantar TNS, w którym wcześniej zaczynał swoją karierę zawodową. Obecnie odpowiada za obszar badań i analiz shopperowych, w którym – wraz z zespołem – rozwija podejścia badawcze sięgające poza pytania i deklaracje. Dane z obserwacji kamerowych, fuzja z danymi sprzedażowymi, testy z wykorzystaniem inteligentnej półki, czy wirtualnego sklepu są sposobem odpowiedzi na potrzeby klientów i dostarczenia odpowiedzi na pytania, jakie stawia sobie obecnie handel w Polsce.

  Piotr Madaliński

  Client Manager

  Kantar Healthcare

  Psycholog, ekonomista i socjolog. Posiada 17 lat doświadczenia w badaniach marketingowych, od 2007 roku w Kantar Millward Brown. Główne zainteresowania badawcze to badania i analiza komunikacji reklamowej w ramach rynku farmaceutycznego. Odpowiedzialny za zarządzanie projektami badawczymi, koordynację międzynarodowych projektów badawczych, przygotowywanie ofert badawczych i kontakty z klientami.