Rynek ochrony zdrowia w Polsce do 2028 – gwałtowna ewolucja?

Rynek ochrony zdrowia w Polsce do 2028 – gwałtowna ewolucja?

10:25–10:40

Wystąpienie dotyczyć będzie czynników, które wpłyną na polski rynek ochrony zdrowia w nadchodzącej dekadzie. Przedstawię i skwantyfikuję te czynniki w kontekście systemowym oraz biznesowym. Większe potrzeby w zakresie ochrony zdrowia, wynikające ze zjawisk socjodemograficznych oraz epidemiologicznych będą systematycznie i szybko zwiększały popyt na usługi oraz produkty związane ze zdrowiem. Wprowadzenie w życie rządowego planu zwiększenia wydatków publicznych na zdrowie tylko w niewielkim stopniu poprawi sytuację. Dostęp do ochrony zdrowia będzie przesuwał się w stronę bezpośrednich płatności i ubezpieczeń, nasilając nierówności. Zjawiska takie jak poziom cen, dostęp nieformalny, wybory typu „konsumenckiego”, wrażliwość na promocję, konkurencja świadczeniodawców czy usługi zdalne będą miały coraz większe znaczenie dla pacjentów.

 

Prelegenci

    Stefan Bogusławski

    Prezes Zarządu

    PEX PharmaSequence

    Posiada 25 lat doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie na rynku ochrony zdrowia. Jest pionierem tego typu usług w Polsce. W PEX PharmaSequence pracuje od 2008 roku. Przedtem wiele lat kierował polskim i środkowoeuropejskim oddziałem IMS Health oraz zarządzał firmą badawczą Azyx. Wielokrotnie występował na konferencjach branżowych w Polsce i innych krajach, jest również autorem publikacji w specjalistycznych i masowych mediach dotyczących polskiego rynku ochrony zdrowia, w szczególności rynku leków.
    Ekspert rynku zdrowia, specjalizujący się w zagadnieniach finansowania i strategii oraz w rynku farmaceutycznym. Z klientami PEX PharmaSequence pracuje nad projektami z zakresu doradztwa strategicznego, analiz i prognoz rynkowych.